Bộ Y tế khuyến cáo 9 biện pháp mới nhất phòng Covid-19

01/08/2020 08:40:00
Bộ Y tế vừa đưa ra 9 khuyến cáo mới nhất với người dân để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.