Dị vật trong tai

14/11/2016 09:47:47

Dị vật trong tai thường gặp ở trẻ nhỏ...

Dị vật trong tai thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là khi chơi đã tự đút vào (hạt bắp, hạt đậu…) hoặc một số mảnh vụn, bụi… lọt vào tai, hoặc do một số côn trùng (kiến, dán…) bò, chui vào tai khi ngủ dưới đất. Thường thì bản thân các dị vật không gây nguy hiểm gì nhưng chính cách lấy dị vật ra không đúng cách có thể gây biến chứng, tổn hại nặng hơn.

Nguyên nhân:

Các yếu tố, nguy cơ:

Triệu chứng, biểu hiện:

Chẩn đoán bệnh:

Phòng ngừa:

Điều trị:

Biến chứng:

Chế độ chăm sóc:

Bài thuốc dân gian: